Projekt farmy

kdo nás v začátcích podpořil

Kozí farma Jarošovi vznikla za pomoci projektu Zahájení činnosti mladého zemědělce: Martina Jarošová, díky kterému čerpá podporu z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova.

V rámci realizace projektu bylo potřeba zrekonstruovat dojírnu, mléčnici a sýrárnu, vytvořit skladovací prostory pro krmiva a steliva, dokoupit jak hospodářská zvířata a jejich krmiva, tak potřebnou zemědělskou techniku a samozřejmě technologii k dojení a zpracování mléka a v neposlední řadě též zařídit uvedení vlastních produktů na trh.

Zároveň nás podpořila i MAS Slavkovské bojiště, z.s. díky metodě LEADER opět v rámci Programu rozvoje venkova spolufinancováním projektu Nákup užitkového vozidla na rozvoz výrobků z kozího mléka a k zásobování provozu farmy.

Přejít nahoru