Stádo

Prozatím máme stádo o velikosti 20 dospělých koz, které střeží kozel Ferdinand. Ve stádě převažuje plemeno kozy hnědé krátkosrsté. Stáda si přes den můžete všimnout na pastvě nad Vážanami směrem na Slavkov, kde jsou za příznivého počasí od jara do podzimu.

S chovem koz jsme začali v roce 2011, kdy kolem nás pobíhalo šest křížených hnědých kůzlat. Jejich potomci nám zvyšují škálu barev ve stádě dodnes.

Co začalo jako koníček, přerostlo v každodenní činnost a nás zaujaly možnosti vlastní výroby potravin z kozího mléka. Proto otevíráme dveře všem zájemcům o naše faremní výrobky, kterými vás budeme s radostí zásobovat.